Het belang van kleuren en HTML 3

1 Evaluatie van vandaag

Wie nog niet klaar was met alle opdrachten van de vorige lessenreeks van vorige week moet die eerst oplossen! Ga dan naar les 3 terug!

(1.) Het belang van kleuren: 20 punten
(2.) Open boek test: 10 punten
(3.) Tabellenopdracht (februari.html): 5 punten
(4.) Framesopdracht: 10 punten


TOTAAL: 45 punten

 

2 Het belang van kleuren voor een site

De opdracht moet klaar zijn voor het einde van het eerste lesuur. Klik op http://www.projectx2002.org/html/kleurenopdracht.doc om het bestand van de Kleurenopdracht te downloaden. In deze les leer je de juiste kleuren combineren.

Stuur dit document ingevuld door naar mijn mailadres.

 

3 HTML 3

3.1 OPEN BOEK TEST: Interactieve quiz op vorige lessen

Surf naar http://www.projectx2002.org/html/oefening_html3.htm. Laat je resultaat door mij opschrijven. Je hebt vijftien minuten voor deze test.

 

3.2 LEERSTOF

In deze les moet je volgende tags kennen:

- alle tags van de vorige lessen
- <table></table> met als parameters: BGCOLOR, CELLPADDING, CELLSPACING en BORDER
- <table></table> met als parameters: COLSPAN en ROWSPAN
- <tr></tr>
- <td></td>
- <th></th>
- <caption></caption>

 

3.3 LEERINHOUDEN

Vandaag leer je
- om tabellen te maken;
- om frames op een site te gebruiken.


3.4 LEERMATERIAAL

- http://www.html-site.nl/les6.php: toegankelijke uitleg.
- http://www.handleidinghtml.nl/html/tabellen/tabellen01.html: zeer technische uitleg voor professionals.
- Voor <frameset> en <frame> met alle nodige parameters raadpleeg http://www.wmcity.nl/artikelen.php?actie=bekijk&id=37.

 

3.5 TABELLENOPDRACHT

- Maak een webpagina met in de statusbalk je eigen voor- en familienaam. Noem deze webpagina februari.html.
- Maak op deze webpagina een tabel met 5 rijen en 7 kolommen. Geef je tabel DE MAAND FEBRUARI als titel en vul de data in. Zorg ervoor dat de cijfers in iedere cel op minstens 5 pixels van de rand staan. Zorg er ook voor dat er tussen de cellen 3 pixels afstand is. Geef alle dagen die in het weekend liggen een achtergrondkleur. Kies hiervoor een handleiding bij LEERMATERIAAL.
- Laat mij het resultaat zien!

 

3.6 FRAMESOPDRACHT

- Maak op je schoolpc een map die je WEBSITE noemt. Binnen die map moet je de volgende bestanden opslaan: een homepage.html met hierop HOMEPAGE zo groot mogelijk in het wit op een zwarte achtergrond en linkermenu.html met hierin het woord MENU in het zwart op een witte achtergrond.

- Maak een bestand index.html die je ook opslaat in de map WEBSITE. Deze index.html moet een framepagina worden met twee frames in twee kolommen naast elkaar. Links moet linkermenu.html verschijnen en rechts homepage.html. Lees hiervoor de handleiding op http://www.wmcity.nl/artikelen.php?actie=bekijk&id=37.

- Op de webpagina linkermenu.html moet je links plaatsen naar de volgende bestanden: februari.html, homepage.html en links.html. Maak deze bestanden aan, als je die niet zou hebben. Als je op een van deze links klikt, moet rechts de pagina veranderen in de pagina van de link. Dat wordt even zoeken. ;-)

- Zet het resultaat online en stuur de links van deze opdracht door naar koenvancauwenberge AT projectx2002.org of laat me in de klas al het resultaat zien.

 

 

Last update 23.01.2014